Meer informatie? Bel: 06 20 58 14 75

Nut & Noodzaak Advies

Advies met een idee erachter

Nut en Noodzaak Advies is een adviesbureau gespecialiseerd in financiële en niet financiële bedrijfsbegeleiding en veranderprocessen binnen uw onderneming.

Wij adviseren en begeleiden in het opstellen van o.a. strategische en tactische financiële en niet financiële doelstellingen en plannen. Daarbij helpen wij u met het doorvertalen hiervan naar de dagelijkse werkzaamheden. Het opmaken en monitoren van de noodzakelijke managementinformatie is hierbij van noodzakelijk belang. Waar stuurt u als ondernemer op? Van welke kritieke succesfactoren is uw bedrijf afhankelijk en hoe actueel en betrouwbaar is uw managementinformatie? Nut en Noodzaak adviseert, implementeert en coördineert noodzakelijke en of nuttige veranderingsprocessen binnen uw onderneming.